Belangrijkste eisen producenten en leveranciers

Op deze pagina vindt u de belangrijkste eisen voor producenten en leveranciers van attractietoestellen.

De eisen op een rij:

 • De producent maakt een attractietoestel dat veilig is.
 • Attractietoestellen voldoen aan de in Bijlage I van de in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen genoemde voorschriften.
 • Een attractietoestel is gekeurd door een aangewezen keuringsinstelling. De 1e keuring van een nieuw toestel wordt meestal in opdracht van een producent of leverancier verricht. Het toestel krijgt een merk van goedkeuring.
 • Elk attractietoestel is door de producent of leverancier voorzien van een gebruiksvoorschrift. Hierin staan onder andere een gebruiksvoorschrift met aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
 • Attractietoestellen zijn voorzien van de volgende onuitwisbaar aangebrachte opschriften en vermeldingen:
  • naam en adres van de fabrikant of importeur
  • bouwjaar
  • serie- of typeaanduiding
  • serienummer.