Wat moet ik weten als producent of leverancier van attractietoestellen?

Bent u producent of leverancier van attractietoestellen? Lees aan welke veiligheidseisen u moet voldoen voordat u een attractietoestel op de markt brengt.

Volg de wettelijke voorschriften

In artikel 5 tot 8 in combinatie met Bijlage I en II van de in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS 2023) staan de voorschriften voor het ontwerpen en vervaardigen van een attractietoestel. Een van de voorschriften is bijvoorbeeld dat het toestel ook nog veilig is als de stroom plotseling uitvalt.

Laat het attractietoestel keuren

Laat uw toestel keuren door een aangewezen keuringsinstelling. (AKI). De AKI controleert of het toestel voldoet aan de veiligheidseisen uit het WAS.

Als het toestel is goedgekeurd, krijgt het een certificaat én een merk van goedkeuring. Het merk van goedkeuring is een plaatje op het toestel. Op het plaatje staat bijvoorbeeld een uniek registratienummer, zodat altijd is te achterhalen wie de fabrikant is en welke instantie het toestel heeft gekeurd. Op het plaatje Merk van Goedkeuring staat ook wanneer herkeuring nodig is.

Het unieke registratienummer komt in het Registratiesysteem Attracties en Speeltoestellen (RAS) te staan. Hierin kunnen gemeentes, de AKI en de NVWA opzoeken of het toestel is goedgekeurd.

In de Warenwetregeling horend bij WAS 2023 bijlage IV is het model merk van goedkeuring te vinden. Hierop staat bijvoorbeeld een keurmerknummer en is er een veld voor het unieke registratienummervoor attractietoestellen, deze worden in de praktijk veelal de RAS-nummers genoemd.

Zet de productgegevens op het attractietoestel

Zet de volgende gegevens op het toestel:

  • naam van de fabrikant of importeur
  • adres van de fabrikant of importeur
  • serie- of typeaanduiding
  • serienummer

Deze gegevens moeten onuitwisbaar zijn. Zo kan altijd achterhaald worden waar het toestel vandaan komt en wanneer het gemaakt is. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als het toestel een fabricagefout blijkt te hebben. Toestellen uit dezelfde serie kunnen dan snel opgespoord worden.