Hoe weet ik of attractie- en speeltoestellen veilig zijn?

In Nederland gelden strenge veiligheidseisen voor attractietoestellen en speeltoestellen. De NVWA ziet er steekproefsgewijs op toe dat fabrikanten, importeurs, exploitanten, beheerders en verhuurders ervan zich aan die eisen houden. Ook u kunt op dingen letten om attractie- en speeltoestellen voor iedereen veilig te houden. Ziet u iets onveiligs? Dan kunt u ons helpen door dat bij ons te melden via de knop op deze pagina.

Veiligheidseisen voor attractie- en speeltoestellen

De eisen die gelden voor attractie- en speeltoestellen, gelden voor ontwerp, beheer en gebruik. Ze staan in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS 2023). De eisen gelden voor toestellen die staan op openbare grond zoals speeltuinen, of op semi-openbare grond zoals schoolpleinen of in attractieparken. Toestellen die u op privégrond zoals uw eigen achtertuin heeft staan hoeven niet aan de regels uit het WAS te voldoen. Wel moeten die toestellen voldoen aan de regels uit het Warenwetbesluit Speelgoed.

NVWA houdt toezicht

Wij houden toezicht op veilig gebruik van attractie- en speeltoestellen. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door inspecties uit te voeren bij kermissen en in attractieparken, maar ook door regelmatig te overleggen met branches die veel attractie- en speeltoestellen gebruiken.

Tijmen is inspecteur bij de NVWA en laat zien waar hij op let bij het inspecteren van attractietoestellen.

Waar let de NVWA-inspecteur op?

Inspecteurs van de NVWA, zoals Tijmen controleren onder andere op de kermis en in attractieparken of de attractietoestellen zijn goedgekeurd voor gebruik in Nederland. Zij letten er ook op of een attractietoestel goed wordt opgesteld, onderhouden en veilig wordt gebruikt. En of het toestel voorzien is van de juiste opschriften en leeftijdsaanduidingen.

Ook inspecteren inspecteurs van de NVWA speeltoestellen bijvoorbeeld op schoolpleinen, bij kinderboerderijen en in openbare speeltuinen. Ook hier controleren ze of een toestel en de omgeving (ondergrond) is goedgekeurd, of het toestel nog veilig is en goed wordt onderhouden.

Een inspecteur mag onveilige attractietoestellen en speeltoestellen direct buiten bedrijf stellen en rapport van bevindingen (bestuursrecht) of een proces-verbaal (strafrecht) opmaken. Ook kan een inspecteur maatregelen nemen tegen de verantwoordelijke persoon.

Wat kan ik zelf doen?

Als consument en bezoeker moet u erop kunnen vertrouwen dat attractie- en speeltoestellen in Nederland veilig zijn. Maar vergeet niet dat u zelf ook een belangrijke rol speelt. Zelf kunt u veel doen om ongelukken te voorkomen. Voor uw veiligheid en die van anderen:

 • Volg de instructies van het personeel op.
 • Houd u aan aanwijzingen die te maken hebben met leeftijd, lichaamslengte en gedrag.
 • Meld onveilige situaties bij ons.

Meld onveilige situatie bij ons

Ziet u toch een onveilige situatie? Spreek dan de verhuurder of exploitant van het speeltoestel aan. Helpt dat niet? Meld het dan bij de NVWA via 0900-03 88 of het digitale meldformulier.

Is de speeltuin wel veilig voor mijn kind?

In een speeltuin kunt u op het volgende letten:

 • Is de ondergrond gemaakt van valdempend materiaal, bijvoorbeeld rubberen tegels of natuurlijke materialen als gras, aarde, boomschors, houtsnippers, zand of grind?
 • Is het speeltoestel geschikt voor de leeftijd van uw kind?
 • Is het speeltoestel stabiel opgesteld?
 • Is er voldoende vrije ruimte rondom het speeltoestel, is het goed toegankelijk en schoon?
 • Kunnen weersomstandigheden invloed hebben op het veilig spelen? Denk bijvoorbeeld aan harde wind, of zonnig weer waardoor metalen delen kunnen opwarmen.
 • Zijn er afschermingen die vallen van hoogte moeten voorkomen?
 • Zijn er blootliggende funderingen of andere uitstekende delen waar kinderen over kunnen vallen?
 • Zijn er scherpe randen of punten waar kinderen zich aan kunnen bezeren?
 • Is er een risico dat kinderen bekneld kunnen raken?

Ziet u iets onveiligs in een speeltuin? Meld dat dan bij ons.

Zijn luchtkussens wel veilig?

Het aantal ongelukken met luchtkussens is de laatste jaren toegenomen. Daarom heeft Veiligheid.nl, het kenniscentrum voor letselpreventie, in 2019 onderzoek gedaan naar de risico’s van luchtkussens en andere opblaasbare speeltoestellen.

Uit het onderzoek blijkt dat het vooral misgaat als er niet genoeg toezicht is of als het luchtkussen niet goed opgesteld staat. Daarom raden we u aan om erbij te blijven als uw kind op een luchtkussen of springkussen speelt.

Kijk voor meer informatie op de website van Veiligheid.nl.

Wat als er een ongeluk gebeurt?

Beheerders en eigenaren van attractie- en speeltoestellen zijn verplicht een melding te maken bij de NVWA wanneer er een ernstig ongeluk heeft plaatsgevonden. Van een ernstig ongeval is sprake bij elke verwonding waardoor er (blijvend) letsel is opgelopen waarvoor professionele medische behandeling of een ziekenhuisopname noodzakelijk is, of bij overlijden. Doen zij dit niet, riskeren ze een interventie.  

Gebeurt er een ongeluk in de speeltuin? Laat het weten bij de gemeente of beheerder, dan kunnen zij een melding maken.

Is er met uw toestel een ernstig ongeval gebeurd? Maak hier een melding van bij de NVWA. Dit kan via onderstaand formulier of via het Klantcontactcentrum: 0900-03 88.