Exporteren snijbloemen, groenten en fruit naar Verenigd Koninkrijk – erkenning bedrijfscontrolesysteem

Per 31 januari 2024 moeten enkele snijbloemen en snijgroen zijn voorzien van een fytosanitair certificaat. Deze producten zijn te vinden op de website: Landeneisen VK voor snijbloemen.

Dat betekent dat u uw zendingen met deze producten moet aanmelden in e-CertNL zodat ze kunnen worden geïnspecteerd en voorzien van een fytosanitair certificaat.

Groenten en fruit hoeven (nog) niet voorzien te zijn van een fytosanitair certificaat. Met uitzondering van: consumptieaardappelen, Ullucus tuberosus en Momordica. Voor een aantal producten moet wel op de gereedstaande zending een kwaliteitscontrole plaatsvinden door een inspecteur van het KCB.

Inspecties op 3 manieren

De inspecties kunnen op de volgende 3 manieren worden uitgevoerd:

 • De keuringsdienst Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) inspecteert uw zending op de reguliere manier.
 • Het KCB inspecteert de voorraad op uw bedrijf. U heeft daarvoor als bedrijf een erkenning gebruik voorraadregister nodig.
 • Fytosanitaire-controlemedewerkers van uw eigen bedrijf of van gekoppelde bedrijven doen de keuring. U heeft daarvoor als bedrijf een erkenning bedrijfscontrolesysteem nodig.

Erkenning bedrijfscontrolesysteem

Als erkenningshouder mag u in dit systeem zelf met eigen bevoegde fytosanitaire-controlemedewerkers zendingen controleren van snijbloemen, groenten en fruit voor export en re-export naar het VK.

Goedgekeurde zendingen kunt u invoeren in e-CertNL en door een keuringsdienst laten waarmerken. Ter controle zal de keuringsdienst steekproefsgewijs inspecties uitvoeren. De voorwaarden waaraan u moet voldoen staan in het document Erkenningsvoorwaarden Bedrijfscontrolesysteem.

Aanvraag erkenning Bedrijfscontrolesysteem

Het bedrijf dat de aanvragen in e-CertNL invoert, of laat invoeren en verantwoordelijk is voor de zending kan deze erkenning aanvragen.

Hiervoor moet u de volgende stappen doorlopen:

 1. Zorg dat u voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.
 2. Maak een bedrijfsplan.
 3. Zorg dat uw ICT-systeem is aangepast voor het bedrijfscontrolesysteem.
 4. Laat voldoende medewerkers opleiden tot fytosanitaire-controlemedewerker. 
 5. Zorg dat u als werkgever en de fytosanitaire-controlemedewerker het Addendum Arbeidsovereenkomst Fytosanitaire-Controlemedewerker ondertekenen.
 6. Vraag de erkenning aan.
 7. Laat een bedrijfsaudit uitvoeren door het KCB. Bekijk met de checklijst waarop het KCB controleert.

 Opleiding fytosanitaire-controlemedewerker

Bekijk meer informatie over de opleiding fytosanitaire-controlemedewerker.

Bedrijfsplan

Gebruik bij het maken van het bedrijfsplan het opgestelde format zodat u niets vergeet. Zo verloopt de beoordeling van het plan door de keuringsdienst gemakkelijker.

Gekoppelde bedrijven

U kunt als erkend bedrijf snijbloemen, groenten en fruit exporteren van een groot aantal bedrijven zoals:

 • importeurs
 • producenten
 • telersverenigingen of coöperaties
 • pakstations

Als erkenningshouder kunt u in uw bedrijfsplan, deze bedrijven toevoegen. Het worden dan zogenoemde gekoppelde bedrijven. Deze gekoppelde bedrijven mogen gebruikmaken van:

 • eigen fytosanitaire-controlemedewerkers die vallen onder uw eindverantwoordelijkheid
 • fytosanitaire-controlemedewerker van uw bedrijf (de erkenningshouder)

Na uw aanvraag

Als de bedrijfsaudit goed wordt doorlopen en is voldaan aan alle erkenningsvoorwaarden, geeft het KCB dit aan ons door. Wij nemen u als erkenningshouder op in het register Fytosanitair-bedrijfscontrolesysteem. U ontvangt van ons vervolgens een besluit waarin alle erkenningsvoorwaarden zijn opgenomen.

Gezamenlijk initiatief

De erkenningsregeling om bedrijven met bevoegde fytosanitair-controlemedewerkers zelf fytosanitaire exportinspecties te laten uitvoeren is een gezamenlijk initiatief van:

 • de NVWA
 • het KCB
 • de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN)
 • de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB)
 • het GroentenFruit Huis

Vragen?

Vragen over het bedrijfscontrolesysteem kunt u via e-mail stellen aan het KCB