Pre-exportcertificaat soms niet nodig bij export naar het VK

Binnen de Europese Unie worden veel plantaardige producten geteeld voor het VK. Deze producten worden vaak in één land verzameld en van daaruit naar het VK geëxporteerd. Het land dat de zending exporteert, ontvangt van het land dat het materiaal teelt, een pre-exportcertificaat.

Wat is een pre-exportcertificaat?

Met een pre-exportcertificaat wisselen de EU-lidstaat waar een plant is geteeld en de lidstaat die de plant exporteert naar een derde land, informatie uit. Die informatie wordt vervolgens gebruikt om het fytosanitaire certificaat op te maken voor export. Meer over pre-exportcertificaten leest u op Pre-exportcertificaat.

Gezamenlijk register

Om het aantal pre-exportcertificaten te verminderen hebben België, Denemarken, Nederland en Polen een gezamenlijk register gemaakt. Deze landen verklaren in het register dat een organisme niet op hun grondgebied voorkomt, of dat een organisme slechts lokaal voorkomt. Aan de hand daarvan weet u of een pre-exportcertificaat nodig is als u van deze landen plantmateriaal ontvangt en naar het VK exporteert. Of als u Nederlands plantmateriaal naar deze landen vervoert met als doel dat via die landen te exporteren naar het VK.

Het organisme komt niet voor in België, Denemarken, Nederland en/of Polen

Bedrijven uit het betreffende land hoeven geen pre-exportcertificaat af te geven aan het land dat de zending exporteert naar het VK.

Het organisme komt lokaal voor in België, Denemarken, Nederland en/of Polen

Bedrijven moeten wél een pre-exportcertificaat afgeven. Hierin geeft het land van productie aan met welke dekking het product voldoet aan het eisen van het VK