Steekproefgrootte bij export snijbloemen, groente en fruit naar het VK

Als fytosanitaire-controlemedewerker moet u alle partijen in een zending controleren. Dat doet u door een steekproef per partij te nemen. Die is bij re-export hoger vanwege het grotere risico. Lees hoeveel colli of stuks per partij u minimaal moet controleren.

Let op: Deze informatie is voor cursisten van de (opfris)training fytosanitaire-controlemedewerker.

Wat is een partij?

In het bedrijfscontrolesysteem wordt de volgende definitie van een partij gehanteerd voor snijbloemen, snijgroen, groenten en fruit:

 • een te inspecteren eenheid binnen het Bedrijfseigen Controlesysteem;
 • één botanische soort of, waar van toepassing in de regelgeving, één geslacht en,
 • één dag van aanleveren en,
 • één land van herkomst en,
 • één leverancier/factuurrelatie (De veiling telt hierbij niet als één leverancier. Product van de veiling wordt voor nationale- en handelspartijen op teler-niveau gecontroleerd. Import-product wordt op niveau van het fytosanitaire importcertificaat gecontroleerd).

Daaraan gekoppeld is de te inspecteren eenheid voor Nederlandse teler die participeert als gekoppeld bedrijf:

 • één botanische soort of, waar van toepassing in de regelgeving, één geslacht en,
 • één dag van aanleveren en,
 • afkomstig uit één compartiment/locatie.

Steekproefgrootte bij export groenten en fruit naar het VK

Product verpakt

Grootte van de partij Aantal te inspecteren eenheden EU-product Aantal te inspecteren eenheden bij re-export Te inspecteren eenheden
< 5 1 1 colli
6-100 2 2 colli
101-500 3 4 colli
501-1 .000 4 5 colli
1.001-2.000 5 6 colli
2.001-3.000 7 8 colli
3.001-4.000 9 11 colli
4.001-5.000 11 13 colli
5.001-6.000 13 16 colli
> 6.000 15 18 colli

Product onverpakt

Grootte van de partij Aantal te inspecteren eenheden EU-product Aantal te inspecteren eenheden bij re-export Te inspecteren eenheden
< 200 10 12 kg/stuks
201-500 20 25 kg/stuks
501-1 .000 30 35 kg/stuks
1.001-5.000 60 75 kg/stuks
> 5.000 min. 100 min. 120 kg/stuks

Steekproefgrootte bij export snijbloemen naar het VK

Grootte van de partij Aantal te inspecteren eenheden EU-product Aantal te inspecteren eenheden bij re-export Te inspecteren eenheden
0-100 20 25 stelen
0-100 2 2 bossen
101-500 20 25 stelen
101-500 3 4 bossen
501-1.000 30 35 stelen
501-1.000 4 5 bossen
> 1.000 40 48 stelen
> 1.000 5 6 bossen

Extra controles

Als het inspectieresultaat daartoe aanleiding geeft, verhoog dan het aantal te inspecteren colli of stuks met minimaal 20% ten opzichte van het aantal in de tabellen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een niet-homogene of twijfelachtige partij.

Leidt de verhoging met 20% niet tot meer te inspecteren eenheden? Bijvoorbeeld als u maar 1 eenheid moet inspecteren? Verhoog het aantal te inspecteren eenheden dan met 1 extra eenheid.

Mogelijke vondst van een organisme, dat in de EU een quarantaine- of quarantainewaardige status heeft

Vermoedt u dat u zo'n organisme heeft aangetroffen? Staak dan uw controle en neem direct contact op met de keuringsdienst.

Staken controle in andere gevallen

U moet de controle staken in de volgende gevallen:

 • De inspectiecondities of -locatie is niet in orde.
 • De identiteit en aantallen van de zending komen niet overeen met wat op de documenten staat.
 • Meer dan 5% van de zending of partij is rot of bedorven.