Welke organismen mogen niet op snijbloemen, groenten en fruit zitten bij export naar het VK?

Het VK wil een aantal specifieke organismen buiten hun grens houden. Om welke organismen het gaat staat beschreven in de wetgeving. Ze worden VK-quarantaine organismen genoemd. Op deze pagina leest u meer over welke organismen niet op snijbloemen, groenten en fruit mogen zitten bij export naar het VK.

Let op: deze informatie is voor cursisten van de (opfris)training fytosanitaire-controlemedewerker.

De ongewenste organismen zijn onder te verdelen in 3 groepen:

  • VK-quarantaineorganismen die voorkomen in Nederland
  • VK-quarantaineorganismen die niet voorkomen in Nederland
  • Organismen zonder quarantaine status

VK-quarantaineorganismen die voorkomen in Nederland

Dit zijn organismen die in het VK (Engeland, Schotland en Wales) een quarantainestatus hebben en in Nederland wel voorkomen.

'Ja' wil zeggen dat dit quarantaineorganisme in de wetgeving van het VK wordt vermeld op de genoemde gewasgroep. Als u dit organisme aantreft is de partij niet geschikt voor export naar het VK.

'Nee' wil zeggen dat dit quarantaineorganisme niet in de wetgeving van het VK wordt vermeld op de genoemde gewasgroep. Als u dit organisme aantreft is de partij niet geschikt voor export naar het VK.

VK-quarantaineorganismen die voorkomen in Nederland

Wetenschappelijke naam Nederlandse Naam Snijbloem Groenten en fruit

Aphelenchoides besseyi

(Komt vanaf 2022 niet meer voor in Nederland)

Rijstbladaaltje Ja Nee
Bemisia tabaci Tabakswittevlieg Ja Ja
Helicoverpa armigera Katoendaguil Ja Ja
Leptinotarsa decemlineata Coloradokever Ja Nee
Liriomyza huidobrensis Nerf Mineervlieg Ja Ja
Liriomyza trifolii Florida Mineervlieg Ja Ja
Spodoptera exigua Florida-uil/mot Ja Ja
Phytophthora ramorum Ja Nee

VK-quarantaineorganismen die niet voorkomen in Nederland

Bij re-export is controle op onderstaande organismen erg belangrijk, naast natuurlijk de inspectie op de organismen in de tabel hierboven. Deze lijsten zijn opgesteld in 2022. Actuele gegevens zijn terug te vinden in de landeneisen VK.

VK-quarantaineorganismen die niet voorkomen in Nederland

Wetenschappelijke naam Nederlandse Naam Snijbloem Groenten en fruit
Anthonomus eugenii Paprikasnuitkever Nee Ja
Anthonomus quadrigribbus Nee Ja
Bactericera cockerelli Nee Ja
Botryosphaeria kuwatsukai Nee Ja
Grapholita inopinata Nee Ja
Grapholita packardi Nee Ja
Grapholita prunivora Nee Ja
Keiferia lycopersicella Nee Ja
Liriomyza sativae Ja Ja
Neoleucinodes elegantalis Nee Ja
Nemorimyza maculosa Ja Ja
Rhagoletis pomonella Nee Ja
Spodoptera eridania Ja Nee
Spodoptera frugiperda Ja Ja
Spodoptera littoralis Ja Ja
Spodoptera litura Ja Nee
Phyllocoptes fructiphilus Ja Nee
Rose Rosette Virus Ja Nee
Thaumatotibia leucotreta Afrikaanse fruitmot Ja Ja
Thrips palmi Ja Ja

De volgende organismen uit de lijst komen niet voor in Nederland, maar wel in andere EU-landen:

  • Grapholita inopinata
  • Spodoptera frugiperda
  • Spodoptera littoralis

Organismen zonder quarantaine status

Naast controle op de quarantaineorganisme, moet u snijbloemen, groenten en fruit ook inspecteren op andere organismen. Plantaardige producten moeten namelijk praktisch vrij zijn van insecten, virussen, nematoden, schimmels en bacteriën. Dit is een Nederlandse fytosanitaire eis. Zie ook:

Let op: ondanks dat wij zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij er niet voor instaan dat deze informatie volledig en juist is. Controleer daarom ook altijd de Engelse wetgeving, want die is leidend.