Wat is retributie?

Retributie betekent dat bedrijven moeten betalen voor controlewerkzaamheden en exportcertificering van de NVWA.

Hiervoor zijn tarieven vastgesteld. De producten die nu nog zonder inmenging van de NVWA verhandeld kunnen worden, vallen na de Brexit onder het exportregime. De kosten hiervoor worden doorbelast aan de betrokken bedrijven.