Wat is verzoekcertificering bij export?

Verzoekcertificering aanvragen

Verzoekcertificering bij export betekent dat de exporteisen door de belanghebbenden (brancheorganisaties) voor een bepaalde PLC opgehaald moeten worden bij de overheid van het derde land. Vervolgens worden ze voorgelegd aan de NVWA-afdeling Certificering op Afstand (CoA).

Deze afdeling beoordeelt met de eigen kennis die men heeft over bijvoorbeeld de dierziektestatus in Nederland of de tekst naar waarheid ondertekend kan worden door de NVWA-dierenartsen.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingediende tekst blijft bij de aanvrager liggen. Blijkt bij export dat dit certificaat niet geaccepteerd wordt, kan de NVWA daar niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Vormen van verzoekcertificering

Er zijn 2 vormen van verzoekcertificering bij export, te weten:

  1. Publieke verzoeken
    Publieke verzoeken bij export zijn certificaten die door ieder bedrijf gebruikt kunnen worden die met een bepaald PLC willen exporteren.
  2. Private verzoeken
    Private verzoeken zijn opgesteld specifiek op aanvraag van een specifiek bedrijf die de eigendomsrechten voor het ontwikkelen van een certificaattekst wenst te behouden. Daar worden hogere kosten voor in rekening gebracht.