Wat zijn bindende certificaten bij export?

Bindende certificaten bij export zijn documenten met certificaatteksten waarin alle eisen zijn opgenomen die Nederland met derde landen heeft vastgesteld. Deze certificaten worden volgens vaste procedures gemaakt.

Hierbij zijn brancheorganisaties, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de NVWA betrokken. De Nederlandse CVO (Chief Veterinary Officer) en de bevoegde autoriteit van het derde land hebben akkoord gegeven op de inhoud. Er kan vervolgens niet meer van afgeweken worden.

Kijk voor meer informatie op Veterinaire certificaten.

Of kijk wat u verder moet weten over export van dieren en dierlijke producten vanaf 1 januari 2021.