Tekenen van (afwezig zijn van) bewustzijn, gevoeligheid en leven bij verschillende bedwelmingsmethoden bij runderen, varkens, schapen en geiten, Bijlage 4

Bijlage 4 bij Toezicht op welzijn van hoefdieren en gekweekt wild in slachthuizen.