Documenten - Dierenwelzijn

77 documenten over Dierenwelzijn

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Zo doende 2018 jaaroverzicht dierproeven en proefdieren

Deze uitgave van ‘Zo doende 2018’ geeft informatie over de dierproeven die vergunninghouders hebben uitgevoerd, de proefdieren ...

Inspectieresultaat | 31-01-2020

K-PL-WLZ-WV-01 bijlage 2, Systeeminspectie doden van pluimvee en konijnen in slachthuizen

Systeeminspectie doden van pluimvee en konijnen in slachthuizen Bijlage bij Werkvoorschrift toezicht op welzijn van pluimvee en ...

Voorschrift | 20-12-2019

Kwetsbare dieren Inspectieresultaten 2018

De NVWA heeft in 2018 inspecties uitgevoerd om het welzijn van kwetsbare dieren: hoogdrachtige, pas geworpen respectievelijk ...

Inspectieresultaat | 18-12-2019

Welzijn legkippen inspectieresultaten 2018

De NVWA voert welzijnsinspecties uit op bedrijven waar legkippen worden gehouden. De inspecteurs controleren of wordt voldaan aan ...

Inspectieresultaat | 18-12-2019

Paardenmarkten inspectieresultaten 2018

De NVWA voerde in 2018 welzijnsinspecties uit bij paardenmarkten. In dit document vindt u resultaten van deze inspecties.

Inspectieresultaat | 18-12-2019

Wet verbod pelsdierhouderij inspectieresultaten 2018

De NVWA voerde in 2018 inspecties uit om te controleren of de regels uit de Wet verbod pelsdierhouderij worden nageleefd. Daarbij ...

Inspectieresultaat | 18-12-2019

Extreme temperaturen inspectieresultaten 2018

De NVWA heeft in 2018 dierenwelzijn inspecties uitgevoerd tijdens dagen waarop het nationaal plan (hitte) van kracht was. In dit ...

Inspectieresultaat | 18-12-2019

Welzijn varkens inspectieresultaten 2018

De NVWA voerde in 2018 welzijnsinspecties uit op bedrijven waar varkens worden gehouden. Tijdens de inspecties worden de ...

Inspectieresultaat | 18-12-2019

Welzijn vleeskalkoenen inspectieresultaten 2015-2018

De NVWA heeft in 2015 de uitvoering van welzijnsinspecties bij vleeskalkoenenbedrijven overgenomen van het Productschap Pluimvee ...

Inspectieresultaat | 18-12-2019

Dierverwaarlozing landbouwhuisdieren inspectieresultaten 2018

De NVWA ontvangt jaarlijks meldingen over dierenwelzijn, deze worden beoordeeld en zo nodig opgevolgd met een inspectie. ...

Inspectieresultaat | 18-12-2019