Bedwelmen en doden van waterbuffels, Bijlage 9

Bijlage 9 bij Toezicht op welzijn van hoefdieren en gekweekt wild op slachthuizen. (WLZVL-017).