Hoe de NVWA handhaaft

De NVWA controleert of dierenartsen, handelaren en veehouders zich houden aan de regels voor diergeneesmiddelen.

Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding kan de NVWA gebruikmaken van strafrecht, bestuursrecht, of veterinair tuchtrecht als de zorgvuldigheid van handelen door een dierenarts in het geding is.

Daarnaast kan de NVWA in geval van overtredingen de benodigde extra controles en (laboratorium)onderzoeken in rekening brengen bij de veehouder.

Meer informatie