Hoe handhaven wij bij onjuist gebruik diergeneesmiddelen?

Wij controleren of dierenartsen, handelaren en veehouders zich houden aan de regels voor diergeneesmiddelen.

Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding kunnen wij gebruikmaken van strafrecht en/of bestuursrecht. Is er twijfel over de zorgvuldigheid van handelen door een dierenarts of een ander persoon die beroepsmatig diergeneeskundige handelingen uitvoert, zoals bijvoorbeeld dierverloskundigen? Dan kunnen wij ook een melding doen bij de klachtambtenaar voor het Veterinair Tuchtcollege.
Daarnaast kunnen wij in geval van overtredingen de extra controles en (laboratorium)onderzoeken die nodig zijn in rekening brengen bij de veehouder.

Meer informatie