Regels bezit grondstoffen diergeneesmiddelen

Bent u in het bezit van substanties met bepaalde eigenschappen die de bestemming  diergeneesmiddel kunnen krijgen? Dan moet u een melding doen bij Farmatec.

Farmatec.is een onderdeel van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het CIBG-register is opgesteld voor Artikel 4.1. Besluit Diergeneesmiddelen om het verbod op het illegale gebruik van grondstoffen bij dieren beter te handhaven.

Vergunning

Maakt uw bedrijf diergeneesmiddelen of handelt het in grondstoffen? Dan heeft u een vergunning nodig voor het voorhanden hebben van grondstoffen voor diergeneesmiddelen.

Grondstoffen veterinaire geneesmiddelen

Handelt u in grondstoffen voor veterinaire geneesmiddelen? Dan mag u alleen werkzame stoffen als grondstof gebruiken die zijn vervaardigd volgens de door de Europese Commissie vastgestelde richtsnoeren 'inzake goede praktijken bij de vervaardiging van grondstoffen'. Dat staat in Artikel 4.8. van de Regeling Diergeneesmiddelen.

Ook moet u een administratie bijhouden.

Geen grondstoffen toepasbaar als diergeneesmiddel op landbouwbedrijven

Op landbouwbedrijven is het verboden grondstoffen voorhanden te hebben die als diergeneesmiddelen toepasbaar zijn. Dit moet bijdragen aan een zorgvuldig en restrictief gebruik van diergeneesmiddelen, waaronder antibiotica. Meer informatie op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).