Wanneer registratie aanvragen

Als u met dierlijke bijproducten werkt, hebt u in een aantal gevallen een erkenning, registratie en/of toestemming nodig.

Is uw inrichting of bedrijf actief in de productie, het vervoer, de hantering, de verwerking, de opslag, het in de handel brengen, het gebruik of de verwijdering van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten. Dan moet u dit melden aan de NVWA. Een aantal activiteiten hoeft u niet te melden, welke dat zijn leest u op de pagina Uitzonderingen registratie dierlijke bijproducten.

Meer informatie en hoe u een registratie aanvraagt op de pagina Registratie Verordening dierlijke bijproducten.