Dierlijke bijproducten: uitzonderingen registratieplicht

Bedrijfsactiviteiten met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten? De registratieplicht is niet in alle gevallen van toepassing.

Ontstaan van dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten ontstaan bij de productie, het hanteren, de verkoop of het gebruik van levensmiddelen. En ook bij het houden, fokken of verzorgen van dieren. Dat wordt beschouwd als logisch gevolg van die activiteiten. Daarom is er geen registratie of erkenning voor nodig.

Ontstaan dierlijke bijproducten als gevolg van andere bedrijfsactiviteiten? Dan is registratie wel nodig. Gebruik het Registratieformulier dierlijke bijproducten. Selecteer de activiteit ‘Oorsprongsbedrijf (het doen ontstaan van dierlijke bijproducten)’. Geef aan of het categorie 1-, 2- of 3-materiaal betreft.

Erkenning en toestemming

Heeft u een erkenning nodig voor uw activiteiten met dierlijke bijproducten of afgeleide producten? Dan is de registratieplicht niet. Heeft u toestemming van de NVWA nodig? Dan geldt de registratieplicht wel, maar u hoeft zich niet apart te melden met het oog op registratie. Als de toestemming verleend is, wordt u als geregistreerd beschouwd.

Eindgebruik van afgeleide producten

Gebruikt u afgeleide producten voor de doeleinden waarvoor ze vervaardigd zijn? Dan is registratie uitsluitend nodig als het gaat om het gebruik van andere organische meststoffen en bodemverbeteraars dan mest, die worden gebruikt op land waarop landbouwhuisdieren grazen, of waarvan groenvoer wordt gewonnen voor het voederen van landbouwhuisdieren.

Gebruik het Registratieformulier dierlijke bijproducten. Selecteer de activiteit ‘Gebruik organische meststoffen en bodemverbeteraars’. Klik het product aan en geef aan uit welke categorie afgeleide producten het is vervaardigd.

Jachttrofeeën en andere preparaten van dieren

Voor het hanteren en vervaardigen van jachttrofeeën en andere preparaten van dieren die bestemd zijn voor niet-commerciële of privédoeleinden hoeven bedrijven zich niet te laten registreren.

Eindpunt in de keten

Sommige afgeleide producten zijn door de behandeling die ze hebben ondergaan zo veilig geworden dat aan transport, handel, opslag of verdere verwerking ervan geen eisen meer worden gesteld. Deze producten hebben het ‘eindpunt in de keten’ bereikt. Voor activiteiten met deze producten is registratie niet nodig.