Meldingsplicht laboratoria diervoederonderzoek

Laboratoria die diervoeders of dierlijke bijproducten onderzoeken moeten afwijkingen melden bij de NVWA. Dit geldt ook bij onderzoek naar dioxine in plantaardige vetten en oliën die bestemd zijn voor diervoeder.

De meldingsplicht voor laboratoria is opgenomen in artikel 5. 15 lid 1 van de Wet dieren (1 januari 2013). En het staat ook in de gewijzigde Diervoederhygiëneverordening (EG) nr. 183/2005 (16 september 2012).

Laboratoria moeten melden als bij onderzoek van een diervoeder 1 van de wettelijke normen overschreden is, zonder rekening te houden met de meetonzekerheid. Of als de gezondheid van mens of dier in gevaar wordt gebracht.

Voorbeelden meldingsplicht diervoederonderzoek

Laboratoria krijgen monsters voor analyse van diervoeders en dierlijke bijproducten (hierna: producten) uit verschillende landen: Nederland (NL), EU-landen (EU) en landen buiten de EU (niet-EU).

Deze producten kunnen bestemd zijn voor de Nederlandse, de Europese of de niet-Europese markt. Afhankelijk van de bestemming is de meldingsplicht op basis van de Wet dieren en/of de gewijzigde Diervoederhygiëneverordening (Verordening (EU) nr. 225/2012) van toepassing.

In sommige situaties is de bestemming (food, feed, techniek) van het product onduidelijk. Valt het product onder bijlage II van de gewijzigde Diervoederhygiëneverordening? Dan informeert de klant het laboratorium of het een diervoeder is. In alle andere gevallen moet het laboratorium zelf uitzoeken wat de bestemming is.

Voorbeelden meldingsplicht op basis van bestemming

Monster uit Bestemming NL Bestemming niet-NL, wel EU Bestemming niet-EU Meldingsplicht op basis van
NL Meldingsplicht Meldingsplicht Meldingsplicht Wet dieren
NL Meldingsplicht Meldingsplicht Meldingsplicht Verordening (EU) nr. 225/2012
EU Meldingsplicht - - Wet dieren
EU Meldingsplicht Meldingsplicht Meldingsplicht Verordening (EUR) nr. 225/2012
niet-EU Meldingsplicht - - Wet dieren
niet-EU Meldingsplicht Meldingsplicht - Verordening (EU) nr. 225/2012