Q-koorts

De NVWA bestrijdt Q-koorts. We controleren of schapenbedrijven, geitenbedrijven en bedrijven waar publiek komt, zoals kinderboerderijen, hun dieren vaccineren tegen Q-koorts.

Melden Q-koorts besmetting

Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.

Meer over het belang van tijdig melden van dierziekten.