Houdt u schapen of geiten? Geef Q-koorts geen kans

Schapen en geiten kunnen Q-koorts overdragen op andere dieren en op mensen. Om dat te voorkomen, gelden voor iedereen die schapen of geiten houdt 2 belangrijke regels. Daarnaast gelden voor u mogelijk nog specifieke regels, die afhangen van uw situatie.

Twee belangrijke regels die altijd gelden als u schapen of geiten houdt

Of u nu een grootschalig melkbedrijf of vleesbedrijf hebt. Een kinderboerderij of een zorgboerderij runt. Of als hobby een paar schapen of geiten houdt. Registreer uw dieren altijd. En geef verschijnselen van Q-koorts direct door. Alleen zo kunnen wij samen met u een eventuele Q-koortsuitbraak in de kiem smoren.

Meld verschijnselen van Q-koorts bij uw schapen of geiten

Verschijnselen van Q-koorts bij uw schapen of geiten? Meld het direct bij het landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.

Kijk hoe u Q-koortsverschijnselen herkent bij uw dieren

Registreer uw dieren in het Identificatie & Registratiesysteem

Als houder van schapen of geiten moet u een geboorte binnen 6 maanden in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R-systeem) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland melden. Andere veranderingen in het aantal schapen of geiten meldt u binnen 7 kalenderdagen.

Registreer nu uw dieren in het I&R-systeem

Check zelf geregeld of alle gegevens in het I&R-systeem volledig en up-to-date zijn. Raadpleeg hiervoor mijn.RVO.nl en controleer of alle diervlaggen juist zijn en vul aan of herstel indien nodig.