Q-koorts

De NVWA bestrijdt Q-koorts. We controleren of schapenbedrijven, geitenbedrijven en bedrijven waar publiek komt, zoals kinderboerderijen, hun dieren vaccineren tegen Q-koorts.

Melden Q-koorts

Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Meer over het belang van tijdig melden van dierziekten.

De bacterie Coxiella burnetii veroorzaakt Q-koorts. In Nederland komt de ziekte in toenemende mate voor. Bijna alle boerderijdieren kunnen de ziekte oplopen. Maar ook huisdieren, knaagdieren en vogels kunnen besmet raken.

Vooral via koeien, schapen en geiten kan de mens besmet raken. Melkgeitenbedrijven en in mindere mate melkschapenbedrijven zijn de belangrijkste verspreider van de bacterie naar de mens.