Inspectieresultaten Q-koorts

Houders van schapen en geiten moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat er Q-koorts uitbreekt. De NVWA controleert of veehouders dit ook echt doen. De belangrijkste maatregel waar we op toezien is tijdige vaccinatie. Ieder jaar publiceren wij onze inspectieresultaten.

Bekijk de inspectieresultaten van 2021 en eerder.