Regelgeving, draaiboeken en hygiëneprotocollen

Kijk hier voor informatie over de wetgeving die geldt bij de uitbraak van een dierziekte, de verschillende draaiboeken en het gebruik van hygiëneprotocollen.

Dierziekten bestrijden is verplicht

Binnen de Europese Unie (EU) zijn de lidstaten verplicht bepaalde besmettelijke dierziekten te bestrijden. De EU heeft de minimale bestrijdingseisen vastgelegd in een aantal Europese verordeningen met als basis de Animal Health Law/Regulation (AHL/R), in het Nederlands de Diergezondheidsverordening (DGV). Iedere lidstaat heeft de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te nemen. Nederland heeft dit opgenomen in de Wet dieren en in de regelingen en besluiten die daarbij horen. Hieronder vindt u een overzicht van de Europese verordeningen en de Nederlandse wet- en regelgeving:

Draaiboeken voor wie wat moet doen bij dierziekten

Iedere lidstaat is verplicht om per dierziekte een beleidsdraaiboek op te stellen. In de draaiboeken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat wat er moet gebeuren en wie dat moet doen. Zo kan het ministerie van LNV bepalen dat er voor bepaalde gebieden een vervoersbeperking geldt. Of besluiten om besmette dieren te doden. In de beleidsdraaiboeken staat ook wanneer dierenartsen en veehouders mogen of moeten vaccineren. De LNV-beleidsdraaiboeken vormen de basis voor de uitvoeringsdraaiboeken van de NVWA. De uitvoeringsdraaiboeken beschrijven alleen de organisatie van de uitvoering van de dierziektebestrijding door de NVWA.

Wat gebeurt er bij de uitbraak van een besmettelijke dierziekte?

Bij de uitbraak van een besmettelijke dierziekte neemt het ministerie van LNV volgens deze wetgeving landelijke of regionale maatregelen om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt. De maatregelen neemt het ministerie van LNV op in een tijdelijke Regeling. Een belangrijke maatregel is het aan banden leggen van vervoer van dieren, mest en producten. Ook vervoer van en naar veehouderijbedrijven is dan niet toegestaan. Vervoer kan na verloop van tijd worden toegestaan. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat vervoerders een hygiëneprotocol gebruiken. De sectorpartijen voor specifieke transporten stellen deze protocollen op en wij beoordelen ze. De protocollen worden op onze website gepubliceerd.