Rol NVWA bij E. coli bacteriën

De NVWA test elk jaar allerlei producten of ze voldoen aan de eisen voor STEC. Voldoet een product niet dan nemen we maatregelen. Bent u ondernemer dan controleren we ook of de hygiëne bij uw bedrijf in orde is.

Bron van infecties opsporen

Als de GGD of een huisarts constateert dat er ergens meerdere gevallen zijn van voedselinfectie of als consumenten bij de NVWA melden dat ze etenswaren niet vertrouwen, dan speurt de NVWA met de GGD en het RIVM naar de mogelijke bron van die infecties.

Europese meldingen

Elk EU-land is verplicht informatie uit te wisselen over gevaarlijke levensmiddelen en producten. Voor Nederland doet de NVWA dat. Voor het melden van onveilige voedingsmiddelen en diervoeder gebeurt dat via het Europese RASFF-systeem.

Maatregelen NVWA

Als in levensmiddelen STEC wordt aangetroffen spreekt de NVWA betrokken levensmiddelenbedrijven aan op hun verantwoordelijkheid. Als bedrijf moet u besmette producten van de markt halen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Daarnaast kan de NVWA passende maatregelen nemen, bijvoorbeeld met waarschuwingen of boetes.