Composteerinstallatie: erkenning

Omzetting van dierlijke bijproducten zoals mest of keukenafval en etensresten in compost? Dan heeft u te maken met erkenning.