Composteerinstallatie: erkenning nodig?

U composteert organisch materiaal. Vul de regelhulp in en u weet of u hiervoor een erkenning nodig heeft.

Andere relevante vergunningen

  • Is de compostering een nabewerking van (een fractie van) het digestaat uit uw biogasinstallatie? Dan kan het zijn dat u ook een erkenning nodig heeft als biogasinstallatie.
  • Wilt u afwijken van de wettelijk voorgeschreven procesparameters voor de omzetting van dierlijke bijproducten in compost? En wilt u het eindproduct toch als compost in de handel brengen? Dan kan uw installatie alleen erkend worden of blijven als u een procesvalidatie laat uitvoeren. De NVWA beoordeelt het plan van aanpak en de rapportage van dit onderzoek.
  • Wilt u mest of van categorie 2-materiaal afgeleide producten afkomstig uit andere EU-lidstaten composteren? Voor het in Nederland brengen hiervan is toestemming voor het intracommunautair handelsverkeer in dierlijke bijproducten nodig.