Composteerinstallatie: aanvragen erkenning

Compostering van dierlijke bijproducten zoals mest, keukenafval en etensresten of voormalige voedingsmiddelen? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

  • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'
  • Kies de verleningssoort ‘Erkenning: omzetting in compost’.
  • Vink vervolgens aan welke soort dierlijke bijproducten of combinatie daarvan u omzet.