Composteerinstallatie: intrekken erkenning

Geen compostering van mest of andere dierlijke bijproducten meer? Trek overbodige erkenningen in.

Hulp bij het invullen van het formulier

  • Geef aan dat u wilt ‘Inleveren’.
  • Kies de optie ‘Erkenning: omzetting in compost’.
  • Vink vervolgens aan welke soort dierlijke bijproducten of combinatie daarvan u omzette.