Diervoeder: uitzonderingen registratieplicht

Actief in de diervoedersector? De registratieplicht is niet in alle gevallen van toepassing.

Uitgezonderd van de registratieplicht:

  • De particuliere huishoudelijke productie van diervoeders voor voedselproducerende dieren die voor particulier gebruik worden gehouden
  • De particuliere huishoudelijke productie van diervoeders voor niet-voedselproducerende dieren
  • Het voederen van voedselproducerende dieren die voor particulier gebruik worden gehouden, of bestemd zijn om als primair product (levensmiddel) in kleine hoeveelheden door de producent te worden geleverd aan de eindverbruiker, of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert
  • De rechtstreekse levering als diervoeder van kleine hoeveelheden primaire producten, door de producent, aan een lokale veehouderij, voor gebruik op die veehouderij
  • Het voederen van niet-voedselproducerende dieren
  • De detailhandel in voeder voor gezelschapsdieren
  • Laboratoriumonderzoek op diervoeders. Hiervoor vereist de regelgeving in bepaalde gevallen wel accreditatie, bijvoorbeeld voor het onderzoek naar de hoeveelheid dioxinen en dioxineachtige pcb's in voor gebruik in diervoeder bestemde vetten en oliĆ«n en daarvan afgeleide producten, waaronder mengvoeder.

Wel registratieplichtig, maar geen melding met het oog op registratie aan de NVWA nodig:

  • De primaire productie van diervoeders door akkerbouwers en veehouders
  • Het voederen van diervoeders aan voedselproducerende dieren die bestemd zijn voor niet-particulier, niet-plaatselijk gebruik.

De NVWA gebruikt gegevens van akkerbouwers en veehouders van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).