Diervoeder: intrekken registratie en erkenning

Bedrijfsactiviteiten met diervoeders geheel of gedeeltelijk beëindigd? Trek overbodige registraties of erkenningen in.

Hulp bij het invullen van het formulier

  • Geef aan dat u wilt 'Intrekken'.
  • U kunt met één formulier gelijktijdig meerdere registraties en erkenning intrekken voor één locatie.
  • Vink aan welke activiteit uw bedrijf precies uitvoerde. U kunt meerdere opties aanvinken. Sommige activiteiten moet u op een volgende pagina nader specificeren.
  • Geef op de volgende pagina ook voor elke activiteit aan welke producten het betrof.
  • Producent of handelaar in mengvoeders? Geef dan ook aan voor welke doeldieren het voeder bestemd was.

Let op: Vink uitsluitend de activiteit-productcombinaties aan die niet langer van toepassing zijn op uw bedrijf.

Registraties en erkenningen voor activiteit-productcombinaties die nog wel van toepassing zijn blijven dan behouden.

Let op: Producent of handelaar? Let op het onderscheid tussen registratie en erkenning!