Feedban: goedkeuring en toestemming opslagbedrijf

Slaat u verwerkte dierlijke eiwitten op, zoals vismeel? Of andere voedermiddelen van dierlijke oorsprong, bijvoorbeeld bloedproducten? Ga na of u daarvoor toestemming of goedkeuring moet aanvragen bij de NVWA.

Dit moet u doen in één of meer van de onderstaande situaties. In het aanvraagformulier leest u wat u precies nodig heeft. Het kan gaan om:

 • goedkeuring van uw reinigingsprotocol om versleping te voorkomen
 • toestemming in combinatie met goedkeuring van uw reinigingsprotocol om versleping te voorkomen

Situatie 1 - Verwerkt dierlijk eiwit (inclusief vismeel), di-/tricalciumfosfaat, bloedproducten

 • U slaat één of meer van de volgende producten op:
  • verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers (bijv. vismeel, insecteneiwit, varkenseiwit of pluimvee-eiwit);
  • di- en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong;
  • bloedproducten gemaakt uit bloed van niet-herkauwers;
  • mengvoeders voor landbouwhuisdieren die bovenstaande producten bevatten, met uitzondering van vismeel-bevattende melkvervangers voor niet-gespeende herkauwers.
 • Het gaat om opslag in bulk.
 • De producten zijn (voor zover toegestaan) bestemd voor gebruik in de voeding van niet-herkauwende landbouwhuisdieren (bijv. aquacultuurdieren, pluimvee of varkens).
 • U gebruikt dezelfde opslagfaciliteit ook wel eens voor de opslag van diervoeders voor herkauwers.

Situatie 2 - Verwerkt dierlijk eiwit (anders dan vismeel)

 • U slaat één of meer van de volgende producten op:
  • verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van varkens, of
  • mengvoeders voor aquacultuurdieren of pluimvee die dit bevatten.
 • Het gaat om opslag in bulk.
 • U gebruikt dezelfde opslagfaciliteit ook wel eens voor de opslag van diervoeders voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren of pluimvee (zoals varkensvoer).

En/of:

 • U slaat één of meer van de volgende producten op:
  • verwerkte dierlijke eiwitten van afkomstig van pluimvee, of
  • mengvoeders voor aquacultuurdieren of varkens die dit bevatten.
 • Het gaat om opslag in bulk.
 • U gebruikt dezelfde opslagfaciliteit ook wel eens voor de opslag van diervoeders voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren of varkens (zoals pluimveevoer).

En/of:

 • U slaat één of meer van de volgende producten op:
  • verwerkte dierlijke eiwitten van afkomstig van gekweekte insecten, of
  • mengvoeders voor aquacultuurdieren, pluimvee of varkens die dit bevatten.
 • Het gaat om opslag in bulk
 • U gebruikt dezelfde opslagfaciliteit ook wel eens voor de opslag van diervoeders voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren, pluimvee of varkens (zoals paardenvoer).

En/of:

 • U slaat één of meer van de volgende producten op:
  • andere verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers dan vismeel, insecteneiwit, varkenseiwit of pluimvee-eiwit (bijvoorbeeld verwerkte dierlijke eiwitten verkregen uit materiaal van verschillende soorten niet-herkauwers door elkaar), of
  • mengvoeders voor aquacultuurdieren die dit bevatten.
 • Het gaat om opslag in bulk.
 • U gebruikt dezelfde opslagfaciliteit ook wel eens voor de opslag van diervoeders voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren (zoals pluimveevoer, varkensvoer of paardenvoer).

Situatie 3 - Vismeel-bevattende melkvervangers

 • U slaat vismeel-bevattende melkvervangers voor niet-gespeende herkauwers op
 • Het gaat om bulkopslag
 • U gebruikt dezelfde opslagfaciliteit ook wel eens voor de opslag van andere mengvoeders voor herkauwers

Situatie 4 - Producten afkomstig van herkauwers

 • U slaat van herkauwers afkomstige voedermiddelen en mengvoeders die dergelijke voedermiddelen bevatten op, maar het gaat niet om:
  • melk, producten op basis van melk, melkderivaten, biest en biestproducten
  • di- en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong
  • gehydrolyseerde eiwitten afkomstig van huiden en vellen van herkauwers
  • gesmolten vet van herkauwers met een maximumgehalte aan onoplosbare verontreinigingen van 0,15 gewichtsprocent, en derivaten gemaakt van dergelijk vet
 • Het gaat om bulkopslag
 • U gebruikt dezelfde opslagfaciliteit ook wel eens voor de opslag van diervoeders voor andere landbouwhuisdieren dan pelsdieren

Situatie 5 - Export

 • U slaat één of meer van de volgende producten op:
  • verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers (excl. vismeel en insectenmeel), bestemd voor gebruik in voeder voor landbouwhuisdieren
  • mengvoeders voor landbouwhuisdieren die dat bevatten
 • Het gaat om bulkopslag
 • De producten zijn bestemd voor export naar landen buiten de EU
 • U gebruikt dezelfde opslagfaciliteit ook wel eens voor de opslag van andere diervoeders die wel geschikt zijn voor gebruik in Nederland of andere EU-landen
 • Die andere diervoeders zijn bestemd voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren, maar niet voor aquacultuurdieren