Feedban: registratie, toestemming en goedkeuring

Leverancier of producent van grondstoffen voor verwerkte dierlijke eiwitten of bloedproducten? Producent, opslagbedrijf, transporteur of gebruiker van veevoeder met voedermiddelen van dierlijke oorsprong? Export of transport van organische meststoffen met verwerkte dierlijke eiwitten van herkauwers? Dan heeft u te maken met registratie, toestemming of goedkeuring.