Feedban: intrekken registratie, toestemming en goedkeuring

Geen productie, gebruik, transport of opslag meer van voedermiddelen van dierlijke oorsprong of mengvoeders die dat bevatten? Of van organische meststoffen en bodemverbeteraars met verwerkte dierlijke eiwitten? Trek overbodige registraties, toestemmingen en goedkeuringen in.

Het formulier is uitsluitend geschikt voor registraties, toestemmingen en goedkeuringen die verleend zijn op grond van bijlage IV van Verordening (EG) nr. 999/2001 (TSE-verordening).