Feedban: wettelijke eisen registratie, toestemming en goedkeuring

Verordening (EG) nr. 999/2001 vormt de wettelijke basis voor registraties, toestemmingen en goedkeuringen voor landbouwhuisdiervoeders met  voedermiddelen van dierlijke oorsprong en organische meststoffen of bodemverbeteraars met verwerkte dierlijke eiwitten.

TSE-verordening

Bedrijven die werken met voedermiddelen van dierlijke oorsprong, bijvoorbeeld vismeel of bloedproducten, zijn in specifieke gevallen verplicht zich hiervoor te laten registreren of toestemming of goedkeuring aan te vragen. Hetzelfde geldt voor bedrijven die werken met organische meststoffen en bodemverbeteraars met verwerkte dierlijke eiwitten. De wettelijke basis daarvoor ligt in artikel 7 en bijlage IV van Verordening (EG) nr. 999/2001, de TSE-verordening. Daarin staan ook de eisen waaraan de verschillende soorten bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften hebben tot doel versleping van dierlijke eiwitten van en naar herkauwers te voorkomen.

Andere relevante eisen

Bedrijven met activiteiten binnen de diervoederketen moeten zich ook houden aan Verordening (EG) nr. 183/2005 (Diervoederhygiëneverordening), Verordening (EG) nr. 767/2009 (Marktverordening, over onder andere etikettering en claims), Verordening (EG) nr. 1831/2003 (over toevoegingsmiddelen) en andere regelgeving op het gebied van diervoeders.

Bedrijven die werken voedermiddelen van dierlijke oorsprong of met organische meststoffen of bodemverbeteraars moet zich houden aan de voorschriften uit Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten) en Verordening (EG) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten).