Feedban: registratie of toestemming diverse bedrijven

Levert u categorie 3-materiaal? Verwerkt het ontvangende bedrijf die tot verwerkte dierlijke eiwitten? Ga na of u zich moet laten registreren of toestemming moet aanvragen bij de NVWA.

Dit moet u doen in onderstaande situaties.

Situatie 1 - Levensmiddelenbedrijf

U exploiteert een uitsnijderij of ander type levensmiddelenbedrijf dat erkend is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004, waar categorie 3-materiaal ontstaat:

  • van verschillende soorten niet-herkauwende landbouwhuisdieren, dat u levert aan een categorie 3-verwerkingbedrijf dat hiervan verwerkte dierlijke eiwitten maakt die bestemd zijn voor gebruik in voeder voor aquacultuurdieren, of
  • van uitsluitend varkens, dat u levert aan een categorie 3-verwerkingbedrijf dat hiervan verwerkte dierlijke eiwitten maakt die bestemd zijn voor gebruik in voeder voor pluimvee, of
  • van uitsluitend pluimvee, dat u levert aan een categorie 3-verwerkingbedrijf dat hiervan verwerkte dierlijke eiwitten maakt die bestemd zijn voor gebruik in voeder voor varkens.

Werkt u uitsluitend met materiaal van niet-herkauwende landbouwhuisdieren, of van varkens, of van pluimvee? Dat moet u uw bedrijf laten registreren.

U moet toestemming aanvragen als u:

  • naast materiaal van niet-herkauwers ook met materiaal van herkauwers werkt,
  • naast materiaal van varkens ook met materiaal van herkauwers of pluimvee werkt, of
  • naast materiaal van pluimvee ook met materiaal van herkauwers of varkens werkt.

Situatie 2 - Bedrijf voor de hantering en/of opslag van categorie 3-materiaal

U exploiteert een bedrijf dat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend is voor de hantering en/of opslag van categorie 3-materiaal. U werkt uitsluitend met categorie 3-materiaal van verschillende soorten niet-herkauwende landbouwhuisdieren, of uitsluitend van varkens, of uitsluitend van pluimvee. Dit categorie 3-materiaal is afkomstig uit een erkend levensmiddelenbedrijf dat tevens geregistreerd is als beschreven onder situatie 1.

U levert het categorie 3-materiaal:

  • van verschillende soorten niet-herkauwende landbouwhuisdieren aan een categorie 3-verwerkingbedrijf dat hiervan verwerkte dierlijke eiwitten maakt die bestemd zijn voor gebruik in voeder voor aquacultuurdieren;
  • van varkens aan een categorie 3-verwerkingbedrijf dat hiervan verwerkte dierlijke eiwitten maakt die bestemd zijn voor gebruik in voeder voor pluimvee;
  • van pluimvee aan een categorie 3-verwerkingbedrijf dat hiervan verwerkte dierlijke eiwitten maakt die bestemd zijn voor gebruik in voeder voor varkens.

U moet uw bedrijf laten registreren. Het is niet mogelijk om toestemming aan te vragen voor het werken met dierlijke bijproducten van andere diersoorten dan waarvoor u geregistreerd bent.