Feedban: registratie of toestemming slachterij

Levert u bloed of andere dierlijke bijproducten? Verwerkt het ontvangende bedrijf die tot bloedproducten of verwerkte dierlijke eiwitten? Ga na of u zich moet laten registreren of toestemming moet aanvragen bij de NVWA.

Dit moet u doen in één of meer van de onderstaande situaties.

Situatie 1 - Bloed van niet-herkauwende landbouwhuisdieren

Wilt u bloed van niet-herkauwende landbouwhuisdieren leveren aan een verwerkingsbedrijf dat hiervan bloedproducten maakt? En wil het bloedverwerkende bedrijf de bloedproducten leveren voor gebruik in voeder voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan pelsdieren?

  • Slacht u uitsluitend niet-herkauwende landbouwhuisdieren? Dan moet u uw bedrijf registreren.
  • Slacht u naast niet-herkauwende landbouwhuisdieren ook herkauwers? Dan moet u toestemming aanvragen.

Let op: levert u bloed aan een verwerkingsbedrijf dat bloedmeel maakt? Dan is situatie 2 op uw bedrijf van toepassing. Bloedmeel is namelijk geen bloedproduct maar een verwerkt dierlijk eiwit.

Situatie 2 - Dierlijke bijproducten van niet-herkauwende landbouwhuisdieren

Wilt u categorie 3-materiaal afkomstig van niet-herkauwende landbouwhuisdieren leveren aan een verwerkingsbedrijf dat hiervan verwerkte dierlijke eiwitten maakt? En wil het verwerkingsbedrijf deze verwerkte dierlijke eiwitten leveren voor gebruik in voeder voor aquacultuurdieren?

  • Slacht u uitsluitend niet-herkauwende landbouwhuisdieren? Dan moet u uw bedrijf registreren.
  • Slacht u naast niet-herkauwende landbouwhuisdieren ook herkauwers? Dan moet u toestemming aanvragen.