Feedban: registratie of toestemming slachterij

Levert u bloed of andere dierlijke bijproducten? Verwerkt het ontvangende bedrijf die tot bloedproducten of verwerkte dierlijke eiwitten? Ga na of u zich moet laten registreren of toestemming moet aanvragen bij de NVWA.

Dit moet u doen in één of meer van de onderstaande situaties.

Situatie 1 - Bloed van niet-herkauwende landbouwhuisdieren

U exploiteert een slachterij waar bloed van niet-herkauwende landbouwhuisdieren ontstaat. U levert dit bloed aan een verwerkingsbedrijf dat hiervan bloedproducten maakt. Het bloedverwerkende bedrijf wil de bloedproducten leveren voor gebruik in voeder voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan pelsdieren.

  • Slacht u uitsluitend niet-herkauwende landbouwhuisdieren? Dan moet u uw bedrijf laten registreren.
  • Slacht u naast niet-herkauwende landbouwhuisdieren ook herkauwers? Dan moet u toestemming aanvragen.

Let op: levert u bloed aan een verwerkingsbedrijf dat bloedmeel maakt? Dan is situatie 2 op uw bedrijf van toepassing. Bloedmeel is namelijk geen bloedproduct maar een verwerkt dierlijk eiwit.

Situatie 2 - Dierlijke bijproducten van niet-herkauwende landbouwhuisdieren

U exploiteert een slachterij waar categorie 3-materiaal ontstaat:

  • van verschillende soorten niet-herkauwende landbouwhuisdieren, dat u levert aan een categorie 3-verwerkingbedrijf dat hiervan verwerkte dierlijke eiwitten maakt die bestemd zijn voor gebruik in voeder voor aquacultuurdieren, of
  • van varkens, dat u levert aan een categorie 3-verwerkingbedrijf dat hiervan verwerkte dierlijke eiwitten maakt die bestemd zijn voor gebruik in voeder voor pluimvee, of
  • van pluimvee, dat u levert aan een categorie 3-verwerkingbedrijf dat hiervan verwerkte dierlijke eiwitten maakt die bestemd zijn voor gebruik in voeder voor varkens.

Slacht u uitsluitend niet-herkauwende landbouwhuisdieren, of varkens, of pluimvee? Dat moet u uw bedrijf laten registreren.

U moet toestemming aanvragen als u:

  • naast niet-herkauwers ook herkauwers slacht,
  • naast varkens ook herkauwers of pluimvee slacht, of
  • naast pluimvee ook herkauwers of varkens slacht.