Feedban: registratie of toestemming veehouderij

Gebruikt u melkvervangers of andere mengvoeders met producten van dierlijke oorsprong? Of mengt u die zelf? Ga na of u het bedrijf moet laten registreren of toestemming moet aanvragen bij de NVWA.

Dit moet u doen in één of meer van onderstaande situaties. In het formulier ziet u of het gaat om registratie of toestemming.

Situatie 1 - Gebruik vismeel-bevattende melkvervangers

 • U gebruikt vismeel-bevattende melkvervangers voor niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren

Situatie 2 - Gebruik en opslag

 • U gebruikt mengvoeders voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren die één of meer van de onderstaande producten bevatten:
  • vismeel
  • di- en/of tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong
  • bloedproducten van niet-herkauwers
  • verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van gekweekte insecten
  • verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig pluimvee, varkens, andere soorten niet-herkauwers of meerdere soorten niet-herkauwers
 • U houdt ook andere soorten landbouwhuisdieren dan de soorten waarvoor deze mengvoeders zijn bestemd

Situatie 3 - Zelf mengen van voeder met vismeel, di-/tricalciumfosfaat of bloedproducten

 • U houdt uitsluitend niet-herkauwende dieren (daaronder vallen ook aquacultuurdieren)
 • U mengt een mengvoeder voor exclusief gebruik in uw eigen bedrijf
 • U gebruikt daarin vismeel, di- en/of tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong en/of bloedproducten afkomstig van niet-herkauwende landbouwhuisdieren

Situatie 4 - Zelf mengen van voeder met insecteneiwit

 • U houdt geen andere landbouwhuisdieren dan pluimvee, varkens, aquacultuurdieren en/of pelsdieren
 • U mengt een mengvoeder voor exclusief gebruik in uw eigen bedrijf
 • U gebruikt daarin verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van insecten

Situatie 5 - Zelf mengen van voeder met varkenseiwit

 • U houdt geen andere landbouwhuisdieren dan pluimvee, aquacultuurdieren en/of pelsdieren
 • U mengt een mengvoeder voor exclusief gebruik in uw eigen bedrijf
 • U gebruikt daarin verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van varkens

Situatie 6 - Zelf mengen van voeder met pluimvee-eiwit

 • U houdt geen andere landbouwhuisdieren dan varkens, aquacultuurdieren en/of pelsdieren
 • U mengt een mengvoeder voor exclusief gebruik in uw eigen bedrijf
 • U gebruikt daarin verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van pluimvee

Situatie 7 - Zelf mengen van voeder met verwerkt dierlijk eiwit van andere soorten niet-herkauwers

 • U houdt geen andere landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren
 • U mengt een mengvoeder voor exclusief gebruik in uw eigen bedrijf
 • U gebruikt daarin andere verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers dan vismeel, insecteneiwit, pluimveemeel of varkensmeel