Feedban: toestemming export organische meststoffen of bodemverbeteraars

Produceert of mengt u organische meststoffen of bodemverbeteraars, bevatten die verwerkte dierlijke eiwitten en wilt u exporteren? Ga na of u toestemming moet aanvragen bij de NVWA.

Dit moet u doen in de onderstaande situatie.

Export van organische meststoffen en bodemverbeteraars

  • Uw bedrijf gebruikt verwerkte dierlijke eiwitten bij de productie van organische meststoffen of bodemverbeteraars, of mengt organische meststoffen en bodemverbeteraars die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten.
  • In uw bedrijf zijn zowel (producten met) verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van herkauwers aanwezig als organische meststoffen of bodemverbeteraars die uitsluitend verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers bevatten.
  • U exporteert de producten met verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers naar landen buiten de EU.
  • Deze export vindt plaats:
    • in bulk
    • in verpakkingen van meer dan 50 kg
    • in verpakkingen van maximaal 50 kg die niet rechtstreeks bestemd zijn voor eindgebruikers