Mestverwerkingsinstallatie: intrekken erkenning

Geen mestverwerking meer? Trek overbodige erkenningen in.

Hulp bij het invullen van het formulier

 • Geef aan dat u wilt 'Inleveren'.
 • Kies de verleningssoort ‘Erkenning: vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars’.
 • Vink vervolgens de optie aan die relevante was voor uw bedrijf:
  • bestaande uit verwerkte mest (categorie 2-materiaal) - D140101
  • gekalkte mest van pluimvee of varkens - D140103
 • De andere opties zijn alleen relevant als uw bedrijf :
  • naast mest ook andere dierlijke producten zoals bloedmeel of vleesbeendermeel gebruikte voor de vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars
  • digestaat verwerkte uit een co-vergistingsinstallatie waarin ook andere dierlijke bijproducten dan mest worden omgezet in biogas