Mestverwerkingsinstallatie: wettelijke eisen erkenning

Verordening (EG) nr. 1069/2009, de Verordening dierlijke bijproducten, vormt de wettelijke basis voor erkenning van mestverwerkingsinstallaties.

Verordening (EG) nr. 1069/2009

De erkenningsplicht voor het vervaardigen van organische meststoffen en bodemverbeteraars is opgenomen in artikel 24, onder f), van de Verordening dierlijke bijproducten. Hieronder valt ook het verwerken van mest. De specifieke eisen waaraan installaties moeten voldoen zijn opgenomen in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 en in artikel 22 en bijlage XI, hoofdstuk I, afdeling 2, van Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten).

Deze eisen hebben betrekking op de:

  • infrastructuur en uitrusting van het bedrijf
  • hygiĆ«ne en werkwijze
  • het proces en de beheersing daarvan
  • de microbiologische gesteldheid van het eindproduct

Daarnaast bevatten de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EU) nr. 142/2011 ook algemene voorschriften waaraan alle bedrijven die met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten werken moeten voldoen. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op de identificatie, handelsdocumentatie en administratie.

Andere relevante eisen

Bedrijven die mest verwerken moeten zich ook houden aan milieuregelgeving, in het bijzonder de Meststoffenwet en daarbij behorend het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet en de Uitvoeringsregeling meststoffenwet. Raadpleeg de pagina Mestverwerking en hygiƫnisatie.