Organische meststoffen: erkenning, registratie of toestemming nodig?

U produceert organische meststoffen, bodemverbeteraars of groeimedia. Heeft u hiervoor een erkenning, registratie of toestemming nodig?

Erkenning nodig?

Produceert u organische meststoffen, bodemverbeteraars of groemedia? Gebruikt u daarin:

  • mest of verwerkte mest, en/of
  • meer dan meer dan 2 promille grondstoffen van dierlijke oorsprong, zoals bloedmeel?

Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Vewerkt u uitsluitend mest? Ga dan naar de pagina Mestverwerkingsinstallatie: erkenning nodig?

Registratie nodig?

Produceert u organische meststoffen, bodemverbeteraars of groeimedia? Doet u dat:

  • zonder mest of verwerkte mest, en
  • met minder 2 promille andere grondstoffen van dierlijke oorsprong, zoals bloedmeel?

Dan moet u uw bedrijf registreren bij de NVWA.

Toestemming nodig?

Produceert en exporteert u organische meststoffen of bodemverbeteraars met verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van herkauwers naar landen buiten de EU? Op de pagina Feedban: toestemming producent organische meststoffen of bodemverbeteraars leest u in welke gevallen u daarvoor toestemming nodig heeft, en kunt u die toestemming aanvragen.

Geen erkenning, registratie of toestemming nodig

Gebruikt u geen grondstoffen van dierlijke herkomst bij de productie van organische meststoffen, bodemverbeteraars of groemedia? Dan heeft u geen erkenning nodig. U hoeft uw bedrijf ook niet te registreren en u hoeft geen toestemming aan te vragen.