Vetten en oliën: erkende en geregistreerde bedrijven

Welke bedrijven voor de vervaardiging van gesmolten vetten of oliën zijn erkend en geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004 en Verordening (EG) nr. 1069/2009?

Erkenning Verordening (EG) nr. 853/2004

Erkende bedrijven voor de vervaardiging van dierlijke vetten en kanen
 

Registratie Verordening (EG) nr. 1069/2009

Geregistreerde levensmiddelenbedrijven die producten voor menselijke consumptie tevens in de handel brengen voor andere doeleinden

Bedrijven die gesmolten vetten, oliën of vetderivaten vervaardigen hebben de code FOODP FATF, FOODP FATOT FATOL of FOODP FATD.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst

Erkenning of registratie Verordening (EG) nr. 1069/2009

Bedrijven die gesmolten vetten, oliën of vetderivaten vervaardigen uit dierlijke bijproducten hebben de code PROCP FATF,  PROCP MBM FATOT FATOL of OLCP FATD.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst