Exportinspectie aanvragen via keuringdiensten

De exportinspecties worden uitgevoerd door ambtenaren van de NVWA.

Bloembollen

Bloembollen keuringsdienst (BKD)

www.bkd.eu

Voortkwekingsmateriaal tuinbouw, boomkwekerijgewassen

Naktuinbouw

www.naktuinbouw.nl

Landbouwzaaizaden, aardappelen

Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

www.nak.nl

Groente en fruit, snijbloemen,

potplanten, overige producten

Kwaliteits Controle Bureau (KCB)

www.kcb.nl