Zaaizaden, exportprocedure

Oriënteren

1. Kies het exportland

2. Kies het product - zaaizaden

3. Eventuele bijzonderheden

Aanvragen exportinspecties

(4a.) Vraag direct aan via e-CertNL óf

(4b.) Neem contact op met de keuringsdienst