Erkenning aanvragen voor toetsing gewasbeschermingsmiddelen

Binnen de EU mogen alleen deugdelijke gewasbeschermingsmiddelen op de markt verschijnen. Dat wil zeggen dat de middelen een goede werking hebben en geen schade veroorzaken in het gewas. Alleen erkende instanties mogen in de praktijk toetsen of gewasbeschermingsmiddelen deugdelijk zijn. De toetsresultaten maken deel uit van het dossier dat de fabrikant bij het Ctgb moet indienen om een toelating te verkrijgen.

De NVWA verleent de erkenningen voor deugdelijkheidsonderzoek. Om een erkenning te kunnen aanvragen, heeft u een klantnummer nodig. Dit nummer vraagt u digitaal aan bij de NVWA.

Er zijn 2 soorten erkenningen:

  • GEP-erkenning (Good Experimental Practice): voor bedrijven of instellingen die deugdelijkheidsonderzoek willen uitvoeren voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
  • TNG-erkenning (Toepassing Niet-toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen): voor bedrijven die onderzoek willen uitvoeren met gewasbeschermingsmiddelen die nog niet in Nederland zijn toegelaten