Gewasbeschermingsmiddelen en gezondheid

Voor gewasbeschermingsmiddelen gelden strenge eisen voor toelating, gebruik en regels voor de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die in voedingsmiddelen mag achterblijven. Maakt u zich echter zorgen over mogelijk schadelijke gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen voor uw gezondheid en voor het milieu? Of vermoedt u dat gewasbeschermingsmiddelen niet volgens de regels worden gebruikt? Kijk hieronder voor verwijzingen naar relevante instanties en wat u zelf kunt doen.

Meld onjuist gebruik gewasbeschermingsmiddelen of stel uw vraag over ons toezicht op juist gebruik.

Meer informatie over wat wij doen rondom gewasbeschermingsmiddelen vindt u opĀ  rol NVWA en andere partijen.

Woont u rondom landbouwgebied?

Het RIVM heeft in samenwerking met verschillende kennisinstituten onderzoek gedaan naar de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Het onderzoeksrapport is op 10 april 2019 gepubliceerd. Meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek staan op de aparteĀ website voor dit onderzoek.

Meer informatie:

Wat u zelf kunt doen

U kunt (als omwonende van een pas bespoten landbouwperceel) ook zelf maatregelen nemen om veilig om te gaan met bestrijdingsmiddelen en/of om blootstelling te verminderen. Deze maatregelen staan in bovengenoemd rapport van de Gezondheidsraad:

  • Vraagt u zich af wat de risico's zijn van het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel? Of weet u niet hoe u met een bepaald middel om moet gaan? Vraag dan de verkoper of fabrikant om meer informatie.
  • Heeft u vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op uw gezondheid? Neem contact op met de GGD in uw regio.
  • Heeft u gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? Ga naar uw huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het product mee.
  • Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over gewasbeschermingsmiddelen die bij u in de buurt worden gebruikt? Neem contact op met de betreffende teler(s).
  • Het Voedingscentrum informeert consumenten via de website allesoverbestrijdingsmiddelen.nl over de risico's van resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit.