Gewasbeschermingsmiddelen en gezondheid

Voor gewasbeschermingsmiddelen gelden strenge eisen voor toelating, gebruik en regels voor de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die in voedingsmiddelen mag achterblijven. Maakt u zich echter zorgen over mogelijk schadelijke gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen voor uw gezondheid en voor het milieu? Of vermoedt u dat gewasbeschermingsmiddelen niet volgens de regels worden gebruikt? Kijk hieronder voor verwijzingen naar relevante instanties en wat u zelf kunt doen.

Meld onjuist gebruik gewasbeschermingsmiddelen

of stel uw vraag over ons toezicht op juist gebruik

Meer informatie over wat wij doen rondom gewasbeschermingsmiddelen vindt u op  rol NVWA en andere partijen.

Woont u rondom landbouwgebied?

In hun rapport Gewasbescherming en omwonenden (2014) adviseert de Gezondheidsraad nader onderzoek te doen en maatregelen te nemen om blootstelling te verminderen. In datzelfde jaar is het RIVM een bevolkingsonderzoek gestart. Er is een aparte website voor dit onderzoek. Hierbij worden de risico's onderzocht die omwonenden van landbouwpercelen en agrariërs lopen door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. De resultaten zullen waarschijnlijk eind 2018 bekend zijn.

Wat u zelf kunt doen

U kunt (als omwonende van een pas bespoten landbouwperceel) ook zelf maatregelen nemen om veilig om te gaan met bestrijdingsmiddelen en/of om blootstelling te verminderen. Deze maatregelen staan in bovengenoemd rapport van de Gezondheidsraad:

  • Vraagt u zich af wat de risico's zijn van het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel? Of weet u niet hoe u met een bepaald middel om moet gaan? Vraag dan de verkoper of fabrikant om meer informatie.
  • Heeft u vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op uw gezondheid? Neem contact op met de GGD in uw regio.
  • Heeft u gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? Ga naar uw huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het product mee.
  • Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over gewasbeschermingsmiddelen die bij u in de buurt worden gebruikt? Neem contact op met de betreffende teler(s).
  • Het Voedingscentrum informeert consumenten via de website allesoverbestrijdingsmiddelen.nl over de risico's van resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit.

Zie ook

  • Rijksoverheid Kamerbrief stand van zaken bevolkingsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen (17 november 2017)
  • Voedingscentrum Alles over eten en gewasbescherming