NVWA neemt grote hoeveelheid illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben ruim 2.000 kilo illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. Ze troffen de middelen aan bij de doorzoeking van 4 locaties voor chrysanten- en fruitteelt in Gelderland. De eigenaar van deze locaties is aangehouden op verdenking van het voorhanden hebben en gebruiken van niet toegelaten – en daardoor illegale - gewasbeschermingsmiddelen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

 

Flessen met illegale gewasbeschermingsmiddelen

Bij een reguliere inspectie trof de NVWA de verboden stof chloorpyrifos aan op bladeren van chrysanten van deze teler. Ook werd een klein aantal verpakkingen met illegale gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Daarop startte de NVWA een strafrechtelijk onderzoek. Bij de doorzoekingen op vrijdag 16 april vonden inspecteurs en rechercheurs naast middelen met chloorpyrifos nog enkele honderden verpakkingen met in totaal 43 andere illegale gewasbeschermingsmiddelen. Al deze middelen zijn in beslag genomen.

Het onderzoek loopt nog. Er wordt onder andere geïnventariseerd aan welke risico’s werknemers van het bedrijf zijn blootgesteld. 

Risico niet-toegelaten middelen

Binnen de Europese Unie mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Bij de toelating wordt ook vermeld hoe het middel gebruikt mag worden. Toegelaten middelen zijn uitgebreid getoetst op mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker. Door het gebruik van niet toegelaten middelen of het onjuist gebruik van toegelaten middelen kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88