Hulphonden of huisdieren toelaten in een restaurant, café of supermarkt

U mag hulphonden toelaten in het gedeelte vóór de toonbank van uw slagerij, bakkerij of ijssalon. Dat mag alleen als er een goede afscherming is tussen de bereidingsruimte en het verkoopgedeelte. U mag huisdieren en hulphonden niet toelaten in ruimten van uw restaurant, café of supermarkt waar levensmiddelen worden bewerkt of bewaard. In het zitgedeelte van uw horecabedrijf mogen zowel huisdieren als hulphonden komen.

Assistentiehonden

Hulphonden zijn getraind om in het dagelijks leven samen te werken en te wonen met iemand die:

  • slechtziend of blind is
  • doof of slechthorend is
  • een lichamelijke beperking heeft, bijvoorbeeld geen armen of benen
  • een psychische beperking heeft, zoals autisme of PTSS
  • epilepsie heeft
  • diabetes heeft.

U mag hulphonden toelaten in het zitgedeelte van een horecagelegenheid met een open keuken. Ook mag u ze toelaten in bijvoorbeeld supermarkten met een bakkerij- of slagersafdeling. De hulphonden mogen niet los rondlopen en u moet voorkomen dat ze in de bereidingsruimten komen.

Bent u eigenaar van een levensmiddelbedrijf? Dan kunt u ook nog toegang tot ruimtes verbieden, op basis van huisregels. Deze huisregels worden overigens niet door de NVWA gecontroleerd.

In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) staat dat het weigeren van een assistentiehond gelijk staat aan het weigeren van de persoon die een hulphond gebruikt. Formeel is het weigeren van een hulphond discriminatie op grond van handicap.

Huisdieren

Huisdieren zoals honden en katten zijn niet toegestaan op de volgende plekken:

  • horecabedrijven met een open keuken
  • keukens en opslagruimten
  • supermarkten met een bakkerij- of slagerijafdeling

U moet maatregelen nemen om te zorgen dat huisdieren niet kunnen komen op plaatsen waar voedsel ligt of bereid wordt. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Laat u huisdieren toe en is er een aannemelijke kans dat voedsel wordt besmet? Dan kan de NVWA optreden.