Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen (K-LV-WLZVL-05)

In het nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen (hierna nationaal plan) staat vastgelegd welke afspraken er tussen de NVWA en de sectorpartijen zijn gemaakt omtrent het transport van dieren bij extreme omgevingstemperaturen. Ook zijn in het nationaal plan de sectorprotocollen aangaande dit onderwerp opgenomen.

Het nationaal plan is opgesteld om helderheid te verschaffen aan alle betrokken partijen over ieders rol en verantwoordelijkheid bij het vervoeren van dieren bij extreme omgevingstemperaturen.