Illegale hondenhandel

In de hondenhandel en hondenfokkerij vinden nog steeds misstanden plaats. Geïmporteerde honden of honden van illegale fokkers of handelaren hebben bijvoorbeeld niet de juiste vaccinaties, zijn niet gechipt en geregistreerd, kunnen te jong zijn, zijn niet goed gesocialiseerd of zijn tijdens hun korte leven slecht behandeld. Ook is de herkomst van de dieren niet altijd duidelijk.

Illegale hondenhandel is ongewenst omdat:

 • hondenkopers het risico lopen dat ze een hondje kopen dat niet goed gevaccineerd is of niet goed gesocialiseerd is;
 • het risico op invoer van hondsdolheid (rabiës) geeft.
 • illegaal gefokte honden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ter wereld komen en opgroeien;
 • hondenhandelaren die hun zaken wel goed voor elkaar hebben en volgens de regels werken, de dupe worden van illegale handelaren die de dieren goedkoper verkopen.

Lees de blog Denk na voor je een hond koopt, ook in Coronatijd! van onze expert dierenwelzijn en diergezondheid.

Wat doet de NVWA tegen illegale hondenhandel?

De NVWA spant zich samen met de Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de (dieren)politie in om illegale hondenhandel aan te pakken. Inspecteurs van de NVWA richten zich op de aanpak van ernstige misstanden bij bedrijfsmatige hondenhandelaren en ernstige dierenwelzijnsproblemen. De inspecteurs kijken bij controles of fokkers en handelaren zich houden aan de regels. Houden zij zich niet aan de regels, dan grijpt de NVWA in door bijvoorbeeld:

 • een proces-verbaal op te maken
 • een bestuurlijke boete te geven
 • herstelmaatregelen van de leefomgeving van de dieren te eisen
 • dieren weg te halen

Bij de NVWA houden verschillende inspecteurs zich bezig met het toezicht op hondenhandel (5 fte in totaal in de buitendienst).

Wat u zelf kunt doen tegen illegale hondenhandel

Hondenhandel ontstaat door vraag naar én aanbod van, vaak jonge, honden. Illegale hondenhandel blijft bestaan zolang het de handelaren lukt hun honden te verkopen. De NVWA, de LID en de (dieren)politie zien erop toe dat hondenhandelaren zich houden aan wetgeving en regelgeving. Maar (toekomstige) hondeneigenaren kunnen ook veel doen om misstanden te voorkomen:

 • Stel voorafgaand aan de koop voor om bijvoorbeeld de hond te laten keuren door een dierenarts.
 • Koop nooit in een opwelling een hond.
 • Ga langs bij de handelaar of fokker van wie u de hond koopt.
 • Doe navraag over de herkomst van de hond.
 • Controleer de huisvesting van de hond en laat u goed informeren over de gezondheid van het dier.
 • Controleer of uw hond is gechipt én of de verkoper van de hond het dier heeft geregistreerd.
 • Ook voor de aanschaf van een hond geldt: aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn, zijn dat meestal ook.

Meer informatie onder meer op:

Blijf misstanden melden

De NVWA krijgt jaarlijks enkele honderden meldingen over misstanden in de hondenhandel. De NVWA beoordeelt alle meldingen en besluit wat ermee moet gebeuren. Deze inspecteurs houden voornamelijk toezicht op bedrijfsmatige hondenhandelaren en fokkers. Zo'n 30% van de meldingen leidt tot directe actie. De overige meldingen krijgen soms op een later moment een vervolg. Bijvoorbeeld omdat inspecteurs een verband ontdekken tussen nieuwe en oude meldingen.