Honden en katten uit buitenland al gechipt; honden nog wel registreren

Houders van honden zijn verplicht hun dieren te registreren en elektronisch te identificeren met behulp van een chip. Door het chippen en registreren van alle pups kan de NVWA misstanden in de hondenfokkerij tegengaan zoals malafide of illegale handel. En het welzijn van de honden beter bewaken. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om na te gaan waar de hond vandaan komt en wie de eigenaar is. 

Als u een pup koopt, dan moet u deze binnen 14 dagen op uw naam laten registreren. Dit kan bij elke databank die voor dit doel door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is aangewezen. Raadpleeg voor meer informatie over chippen en registreren de website chipjedier.nl. Of, neem contact op met uw dierenarts.
Meer informatie over Wat in orde moet zijn bij het kopen van een puppy.

Is de hond niet gechipt en geregistreerd? Dan is degene waarvan u de hond koopt in overtreding en kan er sprake zijn van illegale hondenhandel. De NVWA raadt u dan ook af in dat geval de hond te kopen. Aankoop van zo’n hond brengt namelijk risico's met zich mee.

Verplichtingen voor de fokker

  • U moet honden binnen 7 weken na geboorte chippen en binnen 8 weken registreren bij 1 van de aangewezen databanken. De lijst met aangewezen databanken vindt u op MijnRVO.nl. De gegevens worden van daaruit overgezet naar een centrale databank beheerd door RVO.
  • U moet onder andere naam, adres en woonplaats registreren.
  • Bij verkoop aan een nieuwe eigenaar moet deze het dier op zijn naam registreren. De vorige eigenaar moet het dier afmelden.
  • U kunt uw honden laten chippen bij een dierenarts, of bij iemand die dit beroepsmatig doet (dat wil zeggen regelmatig, en niet zijn eigen honden).

Registratie honden en katten uit buitenland

Als het goed is, hoeft een hond of kat die uit het buitenland komt niet meer gechipt te worden: een geïmporteerde hond of kat moet namelijk al gechipt zijn voordat hij in Nederland aankomt. Is dat niet het geval, dan is de hond of kat illegaal in Nederland gekomen.

Een hond afkomstig uit het buitenland, moet door de eigenaar binnen 2 weken geregistreerd worden bij een aangewezen databank. Meer informatie over chippen en registreren op website chipjedier.nl

Let op! Volgens Europese regelgeving moet een eigenaar zelf de middelen leveren om een chip af te kunnen lezen als hij een hond of kat heeft met een chip die niet voldoet aan de Europese ISO-normen.

Meer informatie over het meenemen van honden en katten uit het buitenland.

Toezicht

De NVWA ziet toe of de regels worden nageleefd voor de identificatie en registratie van honden uit het Besluit Identificatie en registratie van dieren (hoofdstuk 2) , en kan bij overtreding handhaven. Inspecteurs kunnen tijdens controles de gegevens raadplegen die zijn doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend om te zien of een hond correct is geregistreerd. De NVWA gebruikt deze gegevens ook voor het uitvoeren van opsporingsanalyses om zo malafide fokkers en handelaren op te sporen. De registratiegegevens worden niet gebruikt voor de gemeentelijke hondenbelasting.

De NVWA kan, naast een bestuurlijke boete of proces-verbaal, bestuursdwang opleggen. Bijvoorbeeld in de vorm van een last onder dwangsom. Lukt het niet de overtreding binnen een bepaalde tijd op te heffen, dan moet de eigenaar alsnog de dwangsom betalen.

Meer informatie: