Wat HACCP is

Produceert, verwerkt of distribueert u levensmiddelen of diervoeders? Dan moet u dit veilig doen. Het voedselveiligheidssysteem HACCP helpt u hierbij.

Het is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Het systeem is gebaseerd op 7 basisprincipes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO).

Elk bedrijf dat levensmiddelen en/of diervoeders produceert, verwerkt of distribueert moet volgens de Europese Hygiëneverordening Verordening (EG) Nr. 852/2004, artikel 5 (pagina 8), een voedselveiligheidsprocedure opstellen gebaseerd op de 7 basisprincipes van HACCP.

Levensmiddelen moet je veilig kunnen eten. Daarom is de hygiëne tijdens de gehele productie een belangrijk aandachtspunt. Evenals de controle op de grondstoffen en het logistieke proces. Het HACCP-systeem helpt hierbij. Het systeem brengt de risico’s in kaart en beschrijft hoe gevaren te beheersen in de individuele schakels van de productieketen.