Toezicht markeren houten verpakkingen aangepast aan nieuwe EU-verordeningen

Door nieuwe Europese regels in 2020 is het toezicht veranderd op bedrijven die houten verpakkingsmateriaal, zoals pallets, markeren met het ISPM 15-stempel. Hout met dit stempel is behandeld tegen schadelijke organismen.

Wat is veranderd in het toezicht op bedrijven die werken met houten verpakkingen?

  • Controles door de NVWA
  • Certificatie-Instellingen gaan rapporteren aan de NVWA
  • Fraude met ISPM 15-merkteken kan leiden tot strafrechtelijke vervolging

Controles door de NVWA

De NVWA gaat zelf ook controleren bij erkende bedrijven. Steekproefsgewijs en gratis. Dit zijn extra controles. De Certificatie-Instellingen blijven ook controleren. Dat is niet veranderd.

Certificatie-Instellingen gaan rapporteren aan de NVWA

Certificatie-Instellingen geven na controles de zogeheten ‘kritische tekortkomingen’ doorgeven aan de NVWA. Tijdens een controle blijkt bijvoorbeeld dat hout structureel onvoldoende verhit is. Of dat onbehandeld hout als behandeld hout wordt verkocht. De NVWA kan dan maatregelen nemen. Denk hierbij aan een boete opleggen en meldingen doen bij landen die verdacht hout hebben ontvangen.

Fraude met ISPM 15-merkteken kan leiden tot strafrechtelijke vervolging

Onder de nieuwe EU-verordeningen zijn overtredingen en fraude makkelijker te vervolgen. Overtredingen van de ISPM 15-eisen kunnen leiden tot een bestuurlijke boete. Fraude met het ISPM 15-merkteken kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Hoe herken ik gemarkeerd hout?

U herkent gemarkeerd hout aan het officiële IPCC-merkteken.

Merkteken verpakkingshout
©FAO

Hoe weet ik of mijn leverancier erkend is?

U kunt bij SMHV controleren of uw leverancier erkend is. Zie het register met erkende bedrijven.

Waarom is er toezicht nodig op houten verpakkingen?

Er is toezicht op houten verpakkingen nodig omdat die organismen kunnen bevatten die schadelijk zijn voor planten. Deze schadelijke organismen vormen een bedreiging voor de groene ruimte en voor de export van boomkwekerijproducten uit Nederland. Daarom moeten houten verpakkingen conform ISPM 15 behandeld zijn tegen schadelijke organismen.

Voor welke handelsstromen is markering met ISPM 15 verplicht?

Houten verpakkingen uit landen buiten de EU moeten bij import gemarkeerd zijn met het ISPM 15-teken. Markering is verplicht bij handel tussen landen die zich geconformeerd hebben aan ISPM 15. Voor onderlinge handel tussen EU-landen hoeven houten verpakkingen niet behandeld te zijn.

Voor welke bedrijven is behandelen en markeren van houten verpakkingen belangrijk?

Voor gebruikers (importeurs en exporteurs) en leveranciers (producenten) is het behandelen en markeren van houten verpakkingen belangrijk. Bedrijven die houten verpakkingen gebruiken voor het transport van bijvoorbeeld wasmachines moeten zelf controleren of houten verpakkingen gemarkeerd zijn.

Welke schadelijke organismen kunnen meekomen met houten verpakkingen?

De belangrijkste schadelijke organismen die zich via houten verpakkingen kunnen verspreiden zijn:

  • Boktorren. Meestal gaat het om de Aziatische boktor.
  • Prachtkevers. Vooral de Essenprachtkever en de Bronzen berkenboorder.
  • Het dennenhoutaaltje en de boktor Monochamus die het aaltje verspreidt.

Ik wil mijn hout of houten verpakkingen conform ISPM 15 leveren. Wat moet ik dan regelen?

U wilt hout of houten verpakkingen conform ISPM 15 leveren. Bovendien wilt u het ISPM 15-merkteken erop aanbrengen, maar u bent nog niet geregistreerd bij de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV). Dan heeft u een erkenning nodig.

Hoe regelt u een erkenning?

U kunt een erkenning aanvragen bij een Certificatie-Instelling. Deze beoordeelt of uw bedrijf voldoet aan de eisen die zijn beschreven in het handboek SMHV. Na een positieve beoordeling zorgt de Certificatie-Instelling ervoor dat u geregistreerd wordt bij de SMHV. De SMHV geeft deze registratie vervolgens door aan de NVWA. U ontvangt de erkenning uiteindelijk van de NVWA.

Waar staat dit in de wet?

Het aangepaste toezicht op bedrijven die houten verpakkingsmateriaal markeren, volgt uit de Plantgezondsheidsverordening (EU) 2016/2031 en de Controleverordening (EU) 2017/625. Deze zijn op 14 december 2019 in werking getreden.